Γιατί είναι σημαντικό να διαμορφώσεις ένα “περιβάλλον επιτυχίας”

Μπορείτε να έχετε την απαίτηση από τον εαυτό σας να αλλάξει συνήθειες, εάν δεν δημιουργήσετε ένα ευνοϊκό περιβάλλον γύρω σας; Θα είχατε την απαίτηση αυτή από ένα τρίτο πρόσωπο;

Γιατί είναι σημαντικό να διαμορφώσεις ένα “περιβάλλον επιτυχίας” Read More »