Πώς με τα mantras θα έχεις λιγότερο άγχος

Mantra είναι λέξη σανσκριτική, που δηλώνει την επανάληψη ενός ήχου, μίας λέξης ή μίας φράσης.