συναισθηματική διαχείριση Tag

Το multitasking είναι κακό για την απόδοσή σου, την παραγωγικότητά σου και την υγεία σου! Τα λεγόμενα "οφέλη" δεν είναι τίποτα περισσότερο, από ένας μύθος. ...

Γιατί καμιά φορά μας είναι τόσο δύσκολο να συγχωρήσουμε; Ίσως γιατί έχουμε παρεξηγήσει την ουσία αυτής της έννοιας. Συγχωρώ δεν σημαίνει ξεχνώ, ούτε αποδέχομαι. Είναι μια προσωπική διαδρομή κάθαρσης ...

Η συνεχής ψηφιακή σύνδεση λειτουργεί ως υποκατάστατο της αυθεντικής. Δεν αρκεί όμως για να ικανοποιήσει ουσιαστικές ανθρώπινες ανάγκες...

Access my 10 easy tips
for living a vibrant, healthy, joyful life.

Here is a gift for you to make you feel great. Write your email here and I will send you my 10 tips for vibrant health. You will also receive my newsletter with news, tips, events, suggestions and inspirations for better living. *Your contact information will not be shared or used for any other purpose*

Your Name...
Your Last Name
Your Email...
x