Άσκηση: Body Scan Meditation

Αν βάλετε στην ζωή σας την πρακτική του διαλογισμού θα μπορέσετε να βελτιώσετε την καθημερινότητά σας. Δείτε βήμα – βήμα την μέθοδο του body scanning.